Čína Solární panel Výrobci, dodavatelé, továrna

Shangyu CPSY® je výrobce a poskytovatel řešení se zaměřením na systémy nepřerušitelného napájení a nová energetická pole. Kromě nabíjecích hromad zahrnuje náš nový energetický sektor také solární panely, střídače, solární články a další produkty solárních systémů. Tyto produkty jsou široce používány v domácnostech, obchodu, zemědělství, dopravě a dalších oblastech, aby lidem zajistily zásobování energií a snížily závislost na tradičních zdrojích energie.


Společnost Shangyu CPSY® se zavázala využívat obnovitelnou solární energii k poskytování ekologických, ekologických a udržitelných energetických řešení zákazníkům po celém světě. Společnost má profesionální technický tým a bohaté zkušenosti, které jsou schopny poskytovat zákazníkům vysoce kvalitní služby a produkty.

Solární energetické systémy se skládají z více částí, včetně solárních panelů, ovladačů, invertorů, baterií, zařízení pro přenos a distribuci energie, zařízení na ochranu před bleskem a zařízení pro monitorování a údržbu. Tyto komponenty spolupracují na přeměně slunečního světla na elektřinu, aby uspokojily energetické potřeby domácností, podniků nebo průmyslových odvětví.


V současné době se solární panely, které používáme, dělí na monokrystalické solární panely (Monocrystalline Solar panely) a polykrystalické solární panely (Polycrystalline Solar panely). Nějaké jemné rozdíly budou ve vzhledu, ale ty hlavní jsou ve výkonu a ceně. Uspořádejte účinnost od vysoké po nízkou: monokrystalické solární panely > polykrystalické solární panely. Pořadí cen od nejvyšší po nejnižší: monokrystalické solární panely > polykrystalické solární panely. Více než 90 % aplikací fotovoltaických elektráren na trhu nyní využívá monokrystalické solární panely. Mnoho lidí zvažuje vztah mezi účinností a cenou. Většina z nich zvolí obyčejné monokrystalické solární panely. Jeho výrobní proces je poměrně vyspělý a rozsah jeho použití je také poměrně velký. široký. Všimněte si, že solární panely musí být používány na slunečním světle k výrobě elektřiny.


V současné době se mainstreamové solární panely na trhu dělí na: 1. Monokrystalické solární panely. 2. Polykrystalické solární panely. 3. Tenkovrstvé solární panely. Rozdíl mezi těmito třemi je:

Položka Monokrystalický solární panel Polykrystalický solární panel Tenkovrstvý solární panel
Účinnost fotoelektrické konverze 18%-25% asi 16 % Asi 10 %, což je málo
Životnost 25 let 15 let 10 let, nestabilní
Výrobní náklady vysoký dolní Na vyšší straně
Materiál Zapouzdřeno tvrzeným sklem a voděodolnou pryskyřicí, je robustní a odolné a atomová struktura je uspořádána uspořádaným způsobem. Křemíkový materiál nalijte přímo do kelímku, aby se roztavil a tvaroval, a uspořádejte je v náhodném pořadí. Tenkovrstvé solární panely na bázi křemíku vyrobené z amorfního křemíku a vícesložkové tenkovrstvé solární panely vyrobené ze selenidu mědi a india galia (CIGS) a dalších sloučenin.
Způsob výroby Přijměte metodu Siemens ke zlepšení přímého tahu Vyrábí se metodou lití 1. Fyzikální depozice z plynné fáze (PVD), 2. Chemická depozice z plynné fáze (CVD), 3. Metoda nástřiku, 4. Metoda sítotisku
Podíl na trhu více než 20 % Více než 90 10%-20%
Vyberte předvolby Pokud je prostor omezený a chcete nainstalovat větší kapacitu, zvolte monokrystalický! Není zde žádný požadavek na typ bateriového panelu, takže cena je vhodnější, pokud zvolíte jedno nebo polykrystalické! Pokud není dobré osvětlení, jsou zde stíny po celý rok, a pokud záměrně nesledujete investiční výhody, zvolte film!
Funkce Bez vzoru, tmavě modrá, po zapouzdření téměř černá, s mřížkovými čarami na povrchu Na povrchu je krystalový vzor sněhové vločky, světle modrý, s mřížkou Většina z nich je vyrobena ze skla, hnědé a hnědé
Čistota Více než 99,9999% silikonová tyč Sklo 99,5 % Amorfní křemík 99,99 % nebo více
Komponent 1.EVA 2. Kus baterie 3. Zadní deska 4. Ochranný laminát z hliníkové slitiny 5. Spojovací krabice 6. Silikon 1. Tvrzené sklo, 2. EVA 3. Baterie 4. Zadní deska 5. Ochranný laminát z hliníkové slitiny 6. Spojovací krabice 1. Substrát, 2. Amorfní křemík, měď-indium-gallium selenid (CIGS) a další materiály. 3. Vodivá vrstva, 4. Zadní elektroda, 5. Ochranná vrstva, 6. Rám a konektor

Tenkovrstvé solární panely používají hlavně tenkovrstvé materiály, které mají výhody nízké hmotnosti, tenké tloušťky a flexibility. V současnosti se tenkovrstvé solární panely dělí hlavně na dva typy: tenkovrstvé solární panely na bázi křemíku a vícesložkové tenkovrstvé solární panely.

Tenkovrstvé solární panely na bázi křemíku se vyrábějí převážně z amorfního křemíku. Jejich výhodou je nízká cena, vyspělá technologie a snadná hromadná výroba, ale účinnost konverze je relativně nízká. Vícesložkové tenkovrstvé solární panely jsou vyrobeny ze sloučenin, jako je měď-indium-gallium selenid (CIGS). Mají výhody vysoké účinnosti konverze, flexibilních kombinací materiálů a nastavitelné barvy. Náklady jsou však vysoké a proces složitý.

Obecně platí, že výběr materiálu tenkovrstvých solárních panelů závisí na konkrétních aplikačních scénářích a potřebách. Při sledování nákladů a hromadné výroby jsou lepší volbou tenkovrstvé solární panely na bázi křemíku; když je vyžadována vysoká účinnost konverze a specifické barvy, jsou výhodnější vícesložkové tenkovrstvé solární panely.


Solární panel je zařízení, které využívá sluneční energii k fotoelektrické přeměně a obvykle se skládá ze solárního panelu, ovladače a invertoru. Solární panel je hlavní částí solárního panelu a skládá se z několika jednotek solárních článků, z nichž každá je schopna přeměnit sluneční energii na elektrickou energii. Hlavní funkcí ovladače je řídit proces nabíjení a vybíjení bateriového panelu, aby byl zajištěn bezpečný a efektivní provoz bateriového panelu. Invertor převádí stejnosměrný výkon ze solárních panelů na střídavý proud pro napájení domácnosti nebo firmy. Solární panely mají širokou škálu aplikací, mimo jiné v následujících oblastech:

1. Domácí napájení: Solární panely lze použít k napájení domácností, včetně osvětlení, televizorů, počítačů a dalších každodenních elektrických zařízení.

2. Obchodní místa: Obchodní místa, jako jsou nákupní centra, hotely, kancelářské budovy atd., mohou také využívat solární panely k poskytování elektřiny, čímž se snižuje závislost na tradiční energii.

3. Zemědělská oblast: Solární zavlažovací systémy, solární skleníky atd. byly také široce používány v zemědělské oblasti, což je přínosné pro zlepšení efektivity a kvality zemědělské produkce.

4. Oblast dopravy: Aplikace solárních pouličních světel, solárních semaforů atd. v oblasti dopravy se také stává stále populárnější, což přispívá ke zlepšení bezpečnosti provozu a úsporám energie a snižování emisí.

5. Oblast úpravy vody: Solární systémy čištění vody také hrají důležitou roli při čištění odpadních vod a ochraně vodních zdrojů.

Stručně řečeno, solární panely jako metoda čistého a obnovitelného využití energie mají široké uplatnění a tržní vyhlídky. S neustálým pokrokem technologií a postupným snižováním nákladů bude aplikace solárních panelů stále populárnější.


Společnosti vyrábějící solární panely jsou důležitou silou při využívání obnovitelné energie a poskytují zákazníkům zelená, ekologická a udržitelná energetická řešení. Při výběru společnosti by proto zákazníci měli pečlivě zvážit sílu a pověst společnosti, poprodejní údržbu a další faktory, aby zajistili vysoce kvalitní produkty a služby. Jako poskytovatel řešení v oblasti nové energie má Shangyu CPSY® extrémně přísné požadavky na výběr materiálu každé součásti produktu a příslušenství a u každé šarže produktů provádí přísné testování spolehlivosti, aby byla zajištěna optimální kvalita. Naše solární panely získaly certifikaci systému řízení kvality ISO9001, ISO1400, ISO45001 a prošly certifikací EU CE. Inženýři mají certifikáty elektrikáře a vyšší odborné tituly, které mohou zajistit, že kvalita, bezpečnost, účinnost atd. solárních panelů odpovídá příslušným normám a požadavkům.


Mezi výhody solárních panelů patří především následující body:

1. Zelené a šetrné k životnímu prostředí: Solární panely využívají k nabíjení solární energii, neprodukují žádné škodliviny a jsou šetrné k životnímu prostředí. Je čistý a bez znečištění: žádné emise uhlíku a skleníkové plyny.

2. Obnovitelná energie: Energie solárních panelů pochází ze slunce, které je obnovitelné a nevyčerpá se jako fosilní paliva. Podle vědců můžeme sluneční záření využívat minimálně 5 miliard let.

3. Vysoká účinnost nabíjení: Solární panely lze plně nabít v krátké době, mnohem rychleji než tradiční metody nabíjení.

4. Dlouhá životnost: Solární panely mají obecně dlouhou životnost a lze je používat po dlouhou dobu.

5. Nízké náklady na údržbu: Solární panely obecně nevyžadují velkou údržbu a vyžadují pouze pravidelnou kontrolu a čištění povrchu panelu.

6. Snížené účty za elektřinu: Vzhledem k tomu, že část svých energetických potřeb pokryjete elektřinou vyrobenou vaším solárním systémem, vaše účty za energii klesnou. Kolik ušetříte, závisí na velikosti solárního systému a vaší spotřebě elektřiny nebo tepla. .

7. Široké možnosti použití: Solární panely mají široké využití a lze je použít pro různá zařízení, která vyžadují nabíjení, jako jsou mobilní telefony, tablety, digitální fotoaparáty, elektromobily atd. Kromě toho lze solární panely použít také v solárním pouličním osvětlení, solárních ohřívačích vody a dalších oborech.


Solární panel je zařízení, které využívá sluneční energii k fotoelektrické přeměně a obvykle se skládá ze solárního panelu, ovladače a invertoru. Přestože solární panely mají mnoho výhod, existují také některé nevýhody:

1. Vysoká počáteční investice: Cena solárních panelů je poměrně vysoká a vyžaduje velkou počáteční investici.

2. Ovlivnění počasím: Energie generovaná solárními panely bude ovlivněna počasím, zejména v zatažených nebo deštivých dnech.

3. Velká půda: Solární panely vyžadují velkou plochu pro výrobu dostatečného množství energie, což může být v městských oblastech omezení.

4. Neschopnost vyrovnat se s náhlou potřebou energie: Výroba energie solárních panelů je relativně nestabilní a nedokáže se vyrovnat s náhlou poptávkou po energii ve velkém měřítku.


Solární panely není třeba pravidelně vyměňovat a náklady na údržbu jsou nízké. Nejspolehlivější výrobci solárních panelů nabízejí záruku 20-25 let, stačí je udržovat relativně čisté několikrát ročně a úklidové služby stojí kolem 25-35 GBP/čas. Kromě toho je střídač často jedinou komponentou, kterou je třeba po 5–10 letech vyměnit, protože nepřetržitě přeměňuje sluneční energii na elektřinu a teplo (solární fotovoltaika vs. solární termální). Kromě střídače vyžadují údržbu také kabely, aby bylo zajištěno, že váš solární systém bude pracovat s maximální účinností. Proto po zaplacení počátečních nákladů na solární systém můžete očekávat, že utratíte velmi málo na údržbu a opravy. Jak tedy solární panely vybrat? Při výběru solárních panelů je třeba vzít v úvahu následující faktory:

1. Výkon: Vyberte solární panel s vhodným výkonem na základě potřeby energie a místních podmínek slunečního záření.

2. Kvalita: Vyberte si solární panely se spolehlivou kvalitou, abyste zajistili jejich stabilitu a životnost.

3. Účinnost přeměny: Čím vyšší je účinnost přeměny solárního panelu, tím více elektřiny dokáže vyrobit ve stejné oblasti.

4. Trvanlivost: Výběr solárních panelů s dobrou odolností může zajistit jejich dlouhodobý stabilní provoz.

5. Náklady na údržbu: Výběr solárních panelů s nízkými náklady na údržbu může snížit dlouhodobé provozní náklady.

6. Vzhled a přizpůsobivost: Podle prostředí a architektonického stylu místa instalace vybírejte solární panely s odpovídajícím vzhledem.

7. Značka a servis: Výběr solárních panelů od známých značek a poskytování dobrých služeb může zajistit jejich spolehlivost a poprodejní servis.

Stručně řečeno, výběr správného solárního panelu vyžaduje zvážení mnoha faktorů, včetně výkonu, kvality, účinnosti konverze, trvanlivosti, nákladů na údržbu, vzhledu a přizpůsobivosti, značky a servisu atd. Při výběru byste měli plně zvážit své vlastní potřeby elektřiny a místní prostředí podmínky pro výběr nejvhodnějšího solárního panelu.


View as  
 
Polykrystalický solární panel

Polykrystalický solární panel

Výrobní proces polykrystalických křemíkových solárních panelů je podobný jako u monokrystalických křemíkových solárních panelů, ale účinnost fotoelektrické přeměny polykrystalických křemíkových solárních panelů je mnohem nižší a účinnost jejich fotoelektrické přeměny je asi 12 %. Z hlediska výrobních nákladů je nižší než u monokrystalických křemíkových solárních panelů. Materiál se snadno vyrábí, šetří spotřebu energie a celkové výrobní náklady jsou nízké, proto byl široce vyvinut.

Přečtěte si víceOdeslat dotaz
Monokrystalický solární panel

Monokrystalický solární panel

Monokrystalické solární panely CPSY® jsou sestaveny z monokrystalických křemíkových solárních článků na desce specifickým způsobem připojení. Když jsou solární panely osvětleny slunečním světlem, energie světelného záření je přímo nebo nepřímo přeměněna na elektrickou energii prostřednictvím fotoelektrického jevu nebo fotochemického jevu. Ve srovnání s tradiční výrobou energie je výroba solární energie energeticky úspornější a šetrnější k životnímu prostředí. Monokrystalické křemíkové solární články mají nejvyšší účinnost konverze a nejvyspělejší technologii.

Přečtěte si víceOdeslat dotaz
<1>
CPSY je profesionální Solární panel výrobci a dodavatelé v Číně, známí pro naše vynikající služby a rozumné ceny. Jako továrna můžeme vyrobit přizpůsobené Solární panel. Všechny naše produkty splňují normy CE, ROHS, ISO9001 atd. Máte-li zájem o náš snadno udržovatelný a odolný Solární panel, kontaktujte nás. Upřímně doufáme, že se staneme vaším spolehlivým dlouhodobým obchodním partnerem!
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept